اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۶۴۱۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۹۵۱۰۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۳۳۷۰۱۳۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی - روبروی پارک شهر - کوچه قورخانه - پلاک 78

الکتروپمپ پنتاکس 33964111-021

گالری تصاویر الکتروپمپ پنتاکس 33964111-021

گالری تصاویر محصولات الکتروپمپ پنتاکس 33964111-021

خروجی اخبار